24

------

בביצוע

24 Yehoshua Bin Nun

44

------

בביצוע

44 Ramat Hagolan

44

------

בביצוע

44 Ramat Hagolan

48

------

בקשה להיתר

48 Eshkol Boulevard

27

------

בביצוע

27 Mesilat Yesharim

27

------

בביצוע

27 Mesilat Yesharim

03

------

בקשה להיתר

3 Paran

10

------

בביצוע

10-20 Tashbetz

10

------

בביצוע

10-20 Tashbetz

01

------

היתר בתנאים

1 Ramat Hagolan, Jerusalem

20

------

אוכלס

20 Malachi Street

20

------

אוכלס

20 Malachi Street

04

------

אוכלס

4 Meron

10

------

אוכלס

10 Ovadia Street

10

------

אוכלס

10 Ovadia Street

13

------

אוכלס

13 Yisa Bracha

24

------

אוכלס

24 Chayei Odom

24

------

אוכלס

24 Chayei Odom

09

------

בתכנון ראשוני

9 Tachkemuni

05

------

בקשה להיתר

5 Mishmar Hagvul

05

------

בקשה להיתר

5 Mishmar Hagvul

36

------

בביצוע

36 Yirmiyahu

34

------

בהליכי תכנון

34 Yirmiyahu

34

------

בהליכי תכנון

34 Yirmiyahu

01

------

אוכלס

1 Mevo Yotvata

04

------

אוכלס

4 Ramat Hagolan

04

------

אוכלס

4 Ramat Hagolan

03

------

בביצוע

3 Maavar Hamitla

To check the suitability of your building

Fill in details:

Midbar sinai 26 Jerusalem
02-502-502-2

Leave details and we will get back to you

Midbar sinai 26 Jerusalem
02-502-502-2